16.11.15

թափուր աշխատատեղի մրցույթի մասին հայտարարություն

                                                                                                                             Հավելված
Գորիսի համայնքի ղեկավարի
«13» նոյեմբեր 2015թ.   N  -Ա  որոշման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիսի քաղաքապետարանի աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

1.Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիսի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 2.3-3)

ա) կատարում է Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները ժամանակին և պատշաճ որակով.
բ)ապահովում է աշխատակազմի  փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.
գ)հետևում է Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականների` համապատասխան ժամկետներում, կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է Աշխատակազմի քարտուղարին .
դ)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և Աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում տեղեկանքներ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 ե)ապահովում է  համայնքային ծառայողների անձնական գործերի վարումը.
զ)ապահովում և կազմակերպում է մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների փաստաթղթային գործունեությունը.
է) Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
ը)ապահովում է համայնքի  ավագանու նիստերի նախագծերի և որոշումների նախապատրաստումը և տպագրումը.
 թ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

          Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

7.11.15

Գորիսի բնակչությունը նվազել է,իսկ ընտրողների թիվը՝ աճել


Գորիսի բնակչությունը 2006թ , ըստ ՀՀ  ազգային վիճակագրական ծառայության կազմել է 23200 մարդ : 2006թ  Գորիսում կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրությունների ժամանակ ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է  16 072 մարդ :  / ըստ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների http://www.elections.am/selfgovernmentbodies/election-25739/  / :
Վերջին 9 -10 տարիների ընթացքում Գորիսի բնակչությունը նվազել է մոտ  3000 մարդով   2015թ հունվարի 1-ի դրությամբ Գորիսի բնակչությունը կազմել է  20 400 մարդ: / ըստ ՀՀ ազգային վիճ.ծառայության http://www.armstat.am/file/article/marz_2015_8.pdf/

 Ուշագրավ է սակայն , որ առաջիկա՝ 2015թ դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեին, Գորիսի ընտրատեղամասերում գրանցված ընտրողների թիվը  այժմ կազմում է 16 228 մարդ   

Համեմատելու համար նշենք, որ 2014թ հունիսին կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրությունների ժամանակ ընտրողների թիվը եղել է 16 171 մարդ  : 

Հետաքրքիր ուսումնասիրության և ատենախոսության թեմա կարող է լինել համաշխարհային սոցիոլոգ-գիտնականների համար :

Այսպես, Գորիսի բնակչությունը 10 տարի առաջ 23200 մարդ էր,որից ընտրական իրավունք ունեին 16072 մարդ :  10 տարի հետո, 2015թ բնակչությունը նվազել է մոտ 3000-ով, /ըստ պաշտոնական տվյալների 20400մարդ/ , բայց ընտրողների թիվը աճել է  156-ով:

Հ.Գ.   Յուրաքանչյուր գորիսեցի կզարմանա, եթե տեղեկանա,որ ըստ պաշտոնական վիճակագրության, Գորիսում ներկայումս 20400 մարդ է ապրում: 

8.10.15

Փորձի ձեռքբերման հնարավորություն ԱՄՆ-ում
Օրենսդրական ոլորտի մասնագետների (Professional Fellows Program/PFP) ծրագիրը հովանավորում է ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության կրթական եւ մշակութային գործերի բաժինը: Հայաստանում PFP ծրագիրն իրականացնում է Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդներ (Ամերիկյան խորհուրդներ) կազմակերպությունը:

Ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը հրավիրում է երիտասարդ մասնագետներին ներկայացնելու
օնլայն դիմումի հայտ մինչեւ 2015թ. նոյեմբերի 12-ը:

PFP-ն հնարավորություն է ընձեռում խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալու եւ գործնական փորձ ձեռք բերելու ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում: PFP-ն ներգրավում է մասնագետների, ովքեր աշխատելով պետական մարմիններում, քաղաքացիական, կրթության հաստատություններում, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության կազմակերպություններում՝ ակտիվ ընգրկված են օրենսդրական եւ/կամ քաղաքականության մշակման գործընթացում: Ծրագրի մասնակիցները կլինեն PFP-ի ավելի լայն խմբի մաս, միանալով այլ երկրների մասնակիցներին: PFP մասնակիցները ԱՄՆ-ի քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ իրենց մասնագիտական հետաքրքրություններն ու գիտելիքները կկարողանան խորացնել՝ հնարավորություն ունենալով աշխատելու Միացյալ Նահանգների պետական օրենսդրական մարմիններում, քաղաքապետարաններում, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում եւ քաղաքականության մշակման հարցերով զբաղվող ՀԿ-ներում:

PFP-ի նպատակն է մասնակիցներին հնարավորություն տալ՝
§  ավելի խորը ծանոթանալու ԱՄՆ-ի օրենսդրական գործընթացներին,
§  կարեւորելու քաղաքացիական հասարակության դերը եւ ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներին,
§  ստեղծելու գործընկերական կապեր ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի հաստատությունների միջեւ,
§  միասնական ուղիներ փնտրելու եւ գործնական լուծումներ մշակելու ընդհանուր մտահոգություններն ու խնդիրները հաղթահարելու համար:

PFP ծրագրի յուրաքանչյուր մասնակից հինգից վեց շաբաթյա վերապատրաստում կանցնի ԱՄՆ-ում: Ծրագրի նախնական ժամանակացույցի համաձայն 2016թ. գարնան ծրագրի մասնակիցներն ԱՄՆ-ում կլինեն ապրիլի վերջից մինչև հունիսի սկիզբը: PFP ծրագիրը տրամադրում է ճանապարհածախս, վիզայի վճար, առողջության ապահովագրում եւ կրթաթոշակ: Բնակարանը եւ սնունդը տրամադրում են նախապես ընտրված հյուրընկալող ընտանիքները:

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմորդները պետք է՝

  • լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ բնակիչ
  • ունենան առնվազն բակալավրի կամ ավելի բարձր աստիճան
  • դիմելու պահին լինեն 25-ից 35 տարեկան
  • ցուցաբերեն առաջնորդելու եւ համագործակցելու հմտություններ:
  • ունենան առնվազն երկու տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ եւ մտադրություն աշխատանքը շարունակելու իրենց երկրի պետական եւ հասարակական սեկտորում
  • տիրապետեն անգլերենին: PFP մրցույթի առաջին փուլն անցնելու դեպքում մասնակիցների համար կանցկացվի TOEFL թեստ, եթե դիմորդը նախկինում չի հանձնել եւ չի կարող ներկայացնել TOEFL-ի (paper based) 500 միավորից բարձր կամ IBT TOEFL-ի 60 միավորից բարձր թեստի կամ դրանց համարժեք անգլերենի այլ թեստերի (օրինակ IELTS թեստի 6 միավոր) արդյունքները:

PFP ծրագրի մասնակիցներն ընտրվում են մրցութային կարգով:

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմորդները պետք է մինչև 2015թ. նոյեմբերի 12-ը ներկայացնեն
օնլայն դիմում՝ https://ais.americancouncils.org/pfp


Ծրագրին դիմելու գործընթացի եւ մրցույթի անցկացման մասին մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ PFP ծրագրի վեբ կայքից http://professionalfellows.americancouncils.org/ կամ կարող եք դիմել Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակ PFP ծրագրի պատասխանատու Նանե Աբրահամյանին ստորեւ նշված հասցեով կամ pfp@americancouncils.am էլ-փոստի հասցեով:

2.10.15

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն ՀԿ-ն  (ԻՏԵԿ),  իր առաքելության շրջանակներում շարունակում է քաղաքացիների ընդունելությունը և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրման, շահերի պաշտպանության գործընթացը :


Քաղաքացիները համապատասխան իրավական աջակցություն  կարող են  ստանալ ՝ այցելելով   ԻՏԵԿ  ՀԿ  գրասենյակ ,  ք. Գորիս, Անկախության 2 ,
հեռախոս ( 0284 )  2 40 20  , 091542006 
էլ.փոստ ՝  itekngo@gmail.com

18.9.15

Ալավերդուց դեպի Գորիս

Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն ՀԿ-ն , Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ ,Սյունիքի մարզում իրականացնում է  <<Համայնքների բյուջեի մոնիտորինգ>>  ծրագիրը ,շեշտադրելով  ու կարևորելով բնակիչների  մասնակցությունը:  Նմանատիպ ծրագիր իրականացվում է նաւ Լոռու մարզում՝ ,,Համայնքային համախմբման և աջակցման կենտրոն,, ՀԿ-ի կողմից:                       2015թ սեպտեմբերի 16-18 -ը Լոռու մարզի համայնքներից Սյունիքի մարզ էին ժամանել  համայնքների ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, ծրագրում ընդգրկված մասնագետներ: ԻՏԵԿ ՀԿ գրասենյակում հյուրերը ծանոթացան Սյունիքում իրականացված ծրագրի քայլերին, բյուջեների վերաբերյալ պատրաստած մոնիտորինգային զեկույցի տվյալներին ,ՀԿ-ի ընթացիկ գործունեությանը :
Համատեղ այցելություններ կազմակերպվեցին Հալիձոր, Քարահունջ համայնքներ,քննարկումների,հարց ու պատասխանի միջոցով միմյանց փոխանցվեցին օգտակար տեղեկություններ՝ համայնքների բյուջեների, իրականացված ծրագրերի, ՏԻՄ ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ :

Նմանատիպ գործընկերային, փորձի փոխանակման այցելությունները նպաստում են ինչպես գործնական այնպես էլ միջանձնային արդյունավետ կապերի հաստատմանը :