2.11.11

Կապանում, Գորիսում և Սիսիանում հարցումներ

<<ԻՏԵԿ>> ՀԿ-ն սկսած հոկտեմբեր ամսից Սյունիքի մարզում անց է կացնում Խոսքի, Խաղաղ հավաքների և Տեղեկատվության ազատության իրավունքների մոնիտորինգ, որի իրականացնողները ՀԿ-ի կամավորներն են: Երիտասարդները  նախկինում մասնակցել են ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված թեմատիկ դասընթացներիԿօգտագործվեն մոնիտորինգի իրականացման տարբեր մեթոդներ ու մեխանիզմներ, իսկ մոնիտորինգի վերջնական արդյունքների հիման վրա կտպագրվի զեկույց: 
Մոնիտորինգն իրականացվում է Հանրային իրազեկումը որպես իրավունքների պաշտպանման երաշխիք ծրագրի շրջանակներում Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամի աջակցությամբ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий