9.6.16

55 մլն դոլարից մասնաբաժին կհասնի նաև Գորիսում և Տաթևում իրականացվելիք ծրագրերին

Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) միջև 2016թ. փետրվարի 23-ին ստորագրվել է «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի» (այսուհետ` Ծրագիր) վարկային համաձայնագիր (այսուհետ` Համաձայնագիր)` 55 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ:
Ծրագրի նպատակն է բարելավել ենթակառուցվածքային ծառայությունները և ինստիտուցիոնալ կարողությունները` Հայաստանի տարածքում ընտրված շրջաններում տեղական տնտեսությանը վերջինիս աջակցության բարելավման նպատակով:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից և բաղադրիչներից. ժառանգության հանգույցի վերականգնում և զբոսաշրջային երթուղու մշակում, որի ներքո նախատեսվում է Գորիսի և Մեղրու հին քաղաքներում և ժառանգություն հանդիսացող Արենու, Տաթևի և Տանձաթափի գյուղերում քաղաքային վերականգնողական միջոցառումների համար Ծրագրին մասնակից շահառուների ներդրումային ենթածրագրի ֆինանսավորում` դրամաշնորհային հիմունքներով` ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով հանրային ենթակառուցվածքի, շենքերի ճակատային հատվածների և տանիքների, հանրային տարածքների, թանգարանների, մոտեցնող ճանապարհների, ջրի/կոյուղու և փողոցային լուսավորության վերականգնումը, Գառնու տաճարի և կիրճի, Գեղարդավանքի, Խոր Վիրապի վանքի, Արենու շուկայի և քարանձավի, Մոզրովի քարանձավի, Եղեգիսի, Զորաց քարերի (Քարահունջ), Խնձորեսկի, Հաղպատի և Սանահինի մշակութային ժառանգության պահպանության և տեղական կառավարման միջոցառումների բարելավման նպատակով ծրագրի մասնակից շահառուների ներդրումային ենթածրագրի ֆինանսավորում` դրամաշնորհային հիմունքներով: Այս միջոցառումները, ի թիվս այլոց, կարող են ներառել իրականացման վայրի կառավարման պլանների իմաստով խորհուրդ-առաջարկները,  այցելուների համար նախատեսվող կառույցների կառուցումը` տեղեկատվական կենտրոններով, սրճարաններով, հասարակական զուգարաններով և ապահով կայանատեղիներով, մշակութային ժառանգության հուշարձանների և շրջակա տների պահպանությունը և հասանելիության բարելավումը` մոտեցնող ճանապարհների և հանրային ենթակառուցվածքի միջոցով և այլն: Ծրագրի բաղադրիչներ են հանդիսանում նաև ինստիտուցիոնալ զարգացման և         չնախատեսված արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման բաղադրիչները:

աղբյուրը https://www.e-gov.am/sessions/ 

Комментариев нет:

Отправить комментарий