27.6.17

Իմացիր քո իրավունքները դատարանում

Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն ՀԿ-ն «Անվճար իրավաբանական օգնության
տրամադրման մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում տպագրել է՛՛ Իմացիր քո իրավունքները դատարանում՛՛ տեղեկատվական  բուկլետը: Բուկլետի նպատակն է օգնել քաղաքացիներին իմանալ և պաշտպանել իրենց իրավունքները դատարանում:
 Բուկլետն իր մեջ ներառում է տեղեկատվություն այն քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք, ինչպես նաև Սյունիքի մարզում գործող հանրային պաշտպանների գրասենյակների հասցեները և պաշտպանների կոնտակտային տվյալները:

Տեղեկատվական բուկլետները կբաժանվեն դատարաններում,  համայնքապետարաններում , պետական և ոչ պետական կառույցներում, կրթական հաստատություններում:

 Բուկլետներըը պատրաստվել են  National Endowment For Democracy  կազմակերպության աջակցությամբ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий