16.9.17

Ավարտվեցին մոնիթորինգային աշխատանքները

2017 թ. փետրվար- հուլիս  ամիսներին  ԻՏԵԿ ՀԿ-ն   NED(National Endowment For Democracy)-ի կողմից ֆինանսավորվող  «Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման մոնիթորինգ 2»  ծրագրի շրջանակներում իրականացրեց մոնիթորինգ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում:Դիտարկումներն իրականացրել են ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստված կամավորները:Ծրագրով նախատեսված էր քրեական և քաղաքացիական դատական նիստերի մոնիթորինգ:Դիտարկվել են քրեական այն դատական նիստերը¸ որտեղ ներգրավված են ժամկետային զինծառայողներ¸ իսկ քաղաքացիական դատական նիստերից դիտարկվել այն նիստերը¸ որոնք վերաբերվում են քաղաքացի- բանկ և վարկային կազմակերպություն գործերին:


Քրեական դատական նիստեր
Նշված ժամանակահատվածում  ըստ «դատալեքս» տեղեկատվական կայքի Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում նշանակված է եղել 1049 քրեական դատական նիստ‚որից  535-ի`  51%-ի ինֆորմացիան սահմանափակված է եղել: Վերջինս մեծ խնդիր էր դատական նիստերի մոնիթորինգ իրականացնելու համար¸ քանի որ հնարավոր չէր պարզել նիստերի կայացման վայրը¸ ժամը և գործի բնույթը (դիտարկվում էին միայն ժամկետային զինծառայողների մասնակցությամբ նիստերը) :Հաջողվել է մասնակցել 58 դատական նիստի¸ որից 13-ը հետաձգվել է:Դիտարկվել է 45 դատական նիստ::Նիստերը վերաբերվում էին ՀՀ ՔՕ-ի 333¸ 358¸ 359 ¸360 ¸361¸ 362¸ 364¸ 377¸ 177  հոդվածներին:

Քաղաքացիական դատական նիստեր

Փետրվար-հուլիս ընկած ժամանակահատվածում  Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում  նշանակված է եղել  4427 քաղաքացիական նիստ ¸ որից 3173-ը` 71.6%-ը¸  վերաբերում էին քաղաքացի- բանկ և վարկային կազմակերպություն գործերին:

Комментариев нет:

Отправить комментарий