Զեկույցներ 2017


ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ  ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ  ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ  ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ  ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ