Զեկույցներ 2017-2018ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ  ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ  ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ  ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ  ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


Комментариев нет:

Отправка комментария