Իրականացրած ծրագրերը

 • 01.02.2016 "Անվճար իրավական օգնություն զինծառայողներին" Ծրագիրը նախատեսում է ՀՀ Սյունիքի մարզում իրականացվող դատական նիստերի մոնիտորինգի միջոցով բացահայտել զինծառայողների դատական պաշտպանության հիմնախնդիրը և հանրային իրազեկման, շահերի պաշտպանության մեխանիզմների միջոցով խնդիրը դարձնել հանրային քննարկման թեմա և առաջարկել լուծումներ: NED աջակցությամբ:

 • 01.09.2013-01.09.2015  ,,Համայնքային բյուջեի մոնիտորինգ,, Սյունիքի մարզի 6 համայնքներում ստեղծվել են մոնիտորինգի խմբեր, որոնք մասնակցել են համայնքի բյուջեների մոնիտորինգին, ծախսերի թափանցիկության ապահովմանը: Արդյունքում 6 համայնքներում խնայվել է 38մլն դրամ:  World Vision Armenia աջակցությամբ:

դրամաշնորհի չափը՝  16.029 $


դրամաշնորհի չափը՝  9.000 $


 • 01.12.2012-01.03.2013  ,,Մեր քվեն արժե ավելին,, ՀՀ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ դեբատների կազմակերպում, իրազեկության բարձրացում: Counterpart աջակցությամբ:

դրամաշնորհի չափը՝ 9.800 $դրամաշնորհի չափը՝ 6.900 $


դրամաշնորհի չափը՝ 1.650.000 

դրամաշնորհի չափը՝ 3.200 $

 • 01.05.2011-31.12.2012 ,,Մոնիտորինգը որպես իրավունքների պաշտպանության միջոց,, Իրավապաշտպան համակարգի զարգացում Սյունիքում: Երիտասարդներ Սյունիքի մարզից:  www.epfound.am աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 19.000 $

 • 20.12.2010-20.04.2011թ ,,Երիտասարդները հանուն իրավունքների պաշտպանության,, Սյունիքի մարզի երիտասարդների իրավապաշտպան գործունեության ակտիվացում: Սյունիքի մարզի ԲՈՒՀ-երից, 55-60 ուսանողներ: ՀՀ Սպորտի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարություն: www.cragrer.amաջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 4.500 $

 • 01.10.2009-01.07.2010թթ. ,,Անվճար իրավաբանական օգնության մոնիտորինգ,,   Սյունիքի մարզի դատարաններում իրավաբանական օգնության մատչելիության ապահովում: Անվճար իրավաբանական աջակցության կարիք ունեցող քաղաքացիներ: ԱՄՆ դեսպանատուն:  Democrasy Small Grant Programm: www.usa.am աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 14.350 $

 • 01.01.2009-01.01.2010թթ. ,,Թափանցիկ ինքնակառավարում համայնքներում,, քաղաքացիների մասնակցության ապահովում ՏԻՄ գործունեությունում՝ Սյունիքի մարզի գյուղական համայնքներ: MATRA KAP Program, Embassy of Netherlands:  www.dutchembassy.ge աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 10.750 €

 • 01.09.2008-01.05.2009թթ. ,,Տեղեկատվական ազատություն հանուն ժողովրդավար ինքնակառավարման,, Իրավական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում համայքներում`  Սյունիքի մարզի գյուղական համայքներ: ԱՄՆ դեսպանատուն, Democrasy Small Grant Programm:  www.usa.am աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝  17.050 $

 • 01.12.2007- 30.07.2008թթ. ,,Հասարակական Մոնիթորինգ հանուն իրավունքների պաշտպանության,, Սյունիքի մարզի ոստիկանության բաժիններում իրականացվել են մոնիթորինգներ, հրապարակվել է զեկույց, քաղաքացիները իրազեկվել են իրենց իրավունքների մասին: USAIDCounterpart աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 10.000 $

 • 18.12.2007 10.02.2008թթ. ,,Երիտասարդական նախաձեռնություններ հանուն ապագայի,, 2008թ. նախագահական ընտրություններին երիտասարդության մասնակցության ակտիվացում: Սյունիքի մարզի 12 համայնքի երիտասարդներ: "Երիտասարդական Միջոցառ.Կազմ.Կենտրոն" ՊՈԱԿ: www.youthpolicy.am աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 1.500 $

 • 2007 հունվար-մայիս ,,Նայիր Ապագային,, ԱԺ ընտրությունների նախաշեմին մոտ 800 երիտասարդներ իրազեկվել են ընտրական գործընթացների մասին: USAID, Counterpartաջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 31.300 $

 • 2006 թ ապրիլ-մայիս ,,Ժողովրդավար ինքնակառավարում,, Գորիսի համայնքի ավագանու գործունեության թափանցիկություն: Գորիսի ՏԻՄ ավագանիներ, բնակչություն:Counterpart աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 11.400 $

 • 2005-2006 ,,Աջակցություն քաղաքացիական նախաձեռնությունների զարգացմանը Սյունիքի մարզում,, Սյունիքի 24 համայնքներում մշակվել են մասնակցային ռազմավարական ծրագրեր: World Bank, OSI աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 10.310 $

 • 2003-2004  ,,Իրավական աջակցություն տեղական ինքնակառավարմանը,, ՏԻՄ աշխատակիցների վերապատրաստում, բյուջեի թափանցիկության ապահովում: Սյունիքի մարզի 24 համայնքների 72 աշխատակիցներ: Համաշխարհային Ուսուցում: USAID աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 10.370 $

 • 2003-2004  ,,Աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Սյունիքի մարզում,, Մարդու իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում Գորիսի 9 հեռավոր համայնքների բնակիչներին: World Vision Armenia աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 4.500 $

 • 2002-2003 ,,Առողջ ապագա, առողջ ապրելակերպի քարոզում,, Գորիսի 350 դպրոցականների իրավունքների պաշտպանություն:World Vision Armenia աջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 3.700 $

 • 2001-2002 ,,Ազատության Զանգակ,, Մարդու իրավունքների հիմունքների լուսաբանում դպրոցներում: Գորիսի 6 դպրոցների 750 աշակերտներ USAID Համաշխարհային Ուսուցում: USAIDաջակցությամբ:
դրամաշնորհի չափը՝ 8.000 $